web builder

Първи семестър

  • Informatics - Lectures
  • .NET технологии (БИС) - Лекции
  • Програмиране и структури от данни (Магистри) - Лекции

Втори семестър

  • Въведение в програмирането (бакалаври ИКН, МУТ) - Lectures
  • Въведение в програмирането (магистри МУТ) - Lectures
  • Introduction to Programming (Computer Science) – Lectures
  • .NET технологии (ИКН, МУТ) - Лекции
  • Дипломантски (магистърски) семинар - Лекции