ЗА СТУДЕНТИТЕ                                                                                                    HOME           

 

ЛИНКОВЕ

Целта на тази страница е да предостави връзки с уеб-ресурси (основно на английски език) категоризирани по различни признаци. Основно, уеб-ресурсите могат да се определят в 2 категории:

1. Такива покриващи въпросите на финансите и инвестициите най-общо.

2. Такива, покриващи специфични области на финансите и инвестициите.

За т. 1 е характерно, че самите уеб-страници предоставят списък на връзки към други специализирани сайтове.

 

МЕТА ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

Alan Duncan links (Университет Нотингам)

Икономически институции и центрове, списания и издатели, медии, държавни финансови институции във Великобритания, финансови ресурси, ресурси по иконометрия, архиви, база данни и гейтуейз (subject search engines).

Journal of Finance Other Finance Sites

Финансови списания, институционални публикации, лични публикации, изследователски центрове, линкове, ценообразуване на активите и инвестиции, деривативи, корпоративни финанси, финансови институции, софтуер, образователни ресурси, за студенти и др. Вероятно най-богатият гейтуей!

http://www.lboro.ac.uk/library/

Не без съпричастност препоръчвам тази изходна точка. От една страна бидейки възпитаник и на този университет, а от друга - като едно добро място, подобно на което всяка библиотека трябва да създаде.

Web List! Russia - Finance and Investment

(Не) Всичко, което може да Ви даде Russia, но доста от финансите и инвестициите. Някои от сайтовете са доста примитивни и еволюиращи, но в други сайтове, като например този на МГУ (Московский Государствений Университет) е добър. Могат да се намерят заглавия на интересни дипломни работи, а ако се не лъжа - и версии на дипломни работи. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИИ ПО ИНТЕРНЕТ

Classroom Assignments using the IEM

Извадки от задачи и проблеми за семинарни занятия по различни дисциплини, като микро- и макро-икономика, счетоводство, финанси, инвестиции и маркетинг.

Courses in Finance on the Web

Курсове по финанси и инвестиции по интернет. Доста обширен избор.

Directory Of Technical Analysis

Самообучение, въведение, речник и библиография в областа на техническия анализ.(Част от всебхватният сайт на analytics.com)

Investopedia.com - The Investing Education Site

Сайт за образование по инвестиции – речник, статии, туториали, изпити (CFA), симулатор и безплатни приложения.

Options, Futures, and Other Derivatives Course Design

Сайт на Хъл, автора на книга с горното заглавие. PPoint презентация както и други безплатни ресурси.

 

Working papers:

SSRN Electronic Library

Econpapers

http://www.cepr.org/content/en/headlinepage.php?PageID=1

Centre for economic policy research

 

ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ

Bloomberg.com Markets

Пазарна информация, новини и коментари, графики и анализи, котировки на US акции, валутни курсове, цени на злато и борсови стоки.

BradyNet Home Page

Котировки на правителствен дълг, брейди, глобални и еврооблигации. Дискусионен форум. Деривативи на наововъзникващите пазари. Анализи и изледвания. Безплатна 14-дневна регистрация.

CEESource Central and East European Legal, P.

ISI Emerging Markets Homepage

Информация, анализи, трендове и др. отнасящи се до нововъзникващите пазари.

Joint BIS-IMF-OECD-World Bank statistics on e.

Performance

Сайт на TrustNet (UK) показващ изпилнението на британските инвестиционни фондове (тръстове). Има и образователна секция относно инвестиционните фондове.

 

ИНСТИТУЦИИ

http://www.worldbank.org Световна банка. Статистически (макро) индикатори за повече от 150 страни (вкл. и България), анализи, статиии, самообучение, проекти и програми за развитие.

International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)

International Development Association (IDA)

International Finance Corporation

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

OECD Online Организация за икономическо коопериране и развитие. Разнообразни и многобройни изследвания, статистика, публикации за развиващите се страни (в т. ч. България) отнасящи се до социално осигуряване, данъчно облагане и развитието на финансовите пазари.

EBRD

http://www.bis.org/index.htm

Банка за международни разплащания

 

EUROPEAN UNION

CESR- Committee of European Securities Regulators

Council of the European Union

European Commission

European Parliament

European Court of Justice

ECB - European Central Bank

EIB - European Investment Bank

http://europa.eu.int/comm/education/alpha_en.html

Европа. Образование, програми, студентски обмен, признаване на дипломи.

 

ФОНДОВИ БОРСИ

 

РАБОТА ЗА ИКОНОМИСТИ

Home at newdomino.lbs

Royal Economic Society, Job openings for economists

Job opennings for economists

Сайт на американската асоциация по икономика. Предоставя информация за свободните места за икономисти най-общо, в сферата на образованието и бизнеса не само в САЩ, но и по света.

 

ОПЦИИ, ФЮТЧЕРСИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИВИ

Securitization

Сайт посветен на секюритизацията - asset-backed securities, кредитни деривативи, пакетиране и т. н.

Survey of financial engineering resources on the Internet by Jim Finnegan

Тази страница единствено изчерпва може би почти всички източници в Интернет, отнасящи се до Финансовия инженеринг.

http://www.margrabe.com/Links.html

Derivatives Links on the WWW

http://www.vinodkothari.com/

The web's most comprehensive resource on securitization

http://www.derivativesstrategy.com/

Кредитни деривативи, суапве, капиталови и енергийни деривативи.

http://www.fame.ch/index.cfm?page=/fame/faculty_research/fame_prize

Междунарорен център по финансов мениджмънт и инжинеринг.

 

ДРУГИ

Crude Oil and NAtural Gas Prices

http--www.opec.org-

Какво ли мислят в ОПЕК за цената на суровия петрол?

 

БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ И ПОРТАЛИ

Министерство на икономиката

Документи и информация за дейността на институцията.

Министерство на финансите на Република България

Официална страница на Министерство на финансите на Република България.

Държавна комисия по ценните книжа

Държавен орган, регулиращ капиталовия пазар.

Агенция за икономически анализи и прогнози

Основната задача на Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП) е разработването на макроикономически анализи, прогнози, стратегии и национални програми.

Главна данъчна дирекция

Декларации и формуляри, данъчен календар, процедури, регистри, брошури, въпроси и отговори.

Комисия за финансов надзор

Информация за дейността на комисията.

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Информация за дейността на комисията.

Комисия за защита на конкуренцията

Информация за дейността на комисията.

Национален статистически институт

Официална страница на Национален статистически институт.

Агенция за финансово разунаване

Информация за дейността на агенцията.

Bulgarian Foreign Investment Agency

http://www.bfia.org/15040

Агенция за чуждестранни инвестиции. Investment Statistics

Association of Commercial Banks

Асоциация на търговските банки в България

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Българска фондова борса

 

Econ.bg

finance.news.bg

http://www.index.bg/temida/

Актуална правно-икономическа информация. Безплатен Икономически справочник по икономика, финанси и право
 

 

 


HOME