portfolio web templates

Автобиография
(със забавен елемент)

Дата на раждане:
27 март 1972, гр. Варна

Образование:
Средно образование: I ЕГ (Първа езикова гимназия с английски език), Варна, 1991
Висше образование: Икономически университет - Варна, спец. "Икономическа информатика", 1996

Академичен и научен растеж:
Асистент - 1997
Старши асистент - 2001
Главен асистент - 2004
Доктор по икономика - 2005
Доцент - 2007
Професор - 2014

Академични, административни и публични ангажименти:
Декан на факултет "Информатика" към ИУ-Варна
Ръководител на катедра "Информатика" към ИУ-Варна в периода 2011-2019 г.
Член на академичния съвет на ИУ-Варна
Член на Общото събрание на ИУ-Варна
Член на факултетния съвет на факултет "Информатика" към ИУ-Варна
Член на постоянната комисия по учебна дейност на ИУ-Варна
Член на редакционната колегия на сп. “Известия” на ИУ-Варна
Член на редакционната колегия на Egyptian Computer Science Journal
Член на редакционната колегия на сп. Applied Sciences and Business Economics (ASBE)
Член на методичния съвет на Научния център по изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии на ИУ-Варна
Председател на Общото събрание на ИУ-Варна в периода 2012-2015 г.

Чужди езици:
Английски език - отлично
Руски език - много добре
Френски език - задоволително

Публикации:
5 монографии
3 студии
16 статии
17 доклада
19 печатни и онлайн учебници и учебни помагала
2 други публикации

Членства в организации:
Научно-технически съюз
Съюз на учените
Съюз на математиците в България
Национално географско дружество на САЩ (National Geographic Society)

Преподавани дисциплини:
Понастоящем:
Въведение в програмирането
.NET технологии
Приложно програмиране
Програмиране и структури от данни
Информатика
Informatics (на англ. език)
Обработка на изображения и мултимедия в бизнеса
Магистърски семинар
Преподавани в миналото:
Визуални среди за програмиране: Visual C++
Разработка на мобилни приложения
Въведение в Информатиката
Езици за програмиране
Езици за системно програмиране
Управленски информационни системи
Електронен бизнес
Международни информационни системи в туризма
Виртуални системи
Разработване на уеб приложения със C# и Visual Studio .NET

Награди:
Грамота от състезание по програмиране, Германия, 1989.
Участие във финал на национална ученическа олимпиада по информатика, 1990.
Участие във финал на национална ученическа олимпиада по физика, 1990.
2-ро място на национална студентска олимпиада по математика, 1992.
Стипендия на Фондация за развитие на техническото и научно творчество на младежта "Еврика", 1992.
Участие в международен кръг на състезанията на ACM по програмиране, 1994.
Стипендия от Фондация "Атанас Буров", 1994, 1995, 1996.
Академична награда от Националната академична фондация, 1994.
Първо място в преглед на студентските разработки в ИУ-Варна, 1995, 1996.
Стипендия на Фондация "Отворено общество", 1995.
Победител в специалния кръг на националното състезание "Дирене в мрежата" и 2-ри в генералното класиране, 2002.
Победител в националното състезание "Евродирене" и носител на титлата "Най-бърз българин в Интернет", 2002.
2-ро място във фото-конкурс на сп. Digital World, 2007.
Участник във фото изложба “Моето място в България”, 2009.
Победител във фото-конкурс на сп. Explorer, 2009.
Победител във фото-конкурс на сп. Осем, 2010.
Победител във фото-конкурс “Новото тракийско злато”, 2011.

Интереси:
Компютри: всякакво програмиране (от 1984 г. насам), мултимедия, бази от данни, Apple. Имам разработени над 20 проекта за практиката.
Кино: да гледам и да правя филми (например "Войната на Стела"); любим герой: Indiana Jones.
Вижте клиповете ми по Междузвездни войни.
Литература: автор съм на романа "Тракийският код".
Фотография
Музика: предимно хеви метъл, свиря на китара
Пътешествия: бил съм в 31 държави по света; посетил съм всички 100 от 100-те национални туристически обекти.
И др. :-)