Йордан Йорданов                                                                                   english

Доцент по Финанси и Инвестиции                                         

Икономически Университет Варна

Катедра "Финанси и Кредит"

 

CV Публикации   За студентите Линкове

                                                                                              

      

Телeфон: ++359 (0)52 660415

Е-mail: jordan@mail.ue-varna.bg

Адрес: Виж по долу;     

 За допълнителна информация можете да се обръщате и към икономиста на катедра Финанси и кредит г-жа Мая Благинова, кабинет 123а основна сграда, тел.: +359 (0)52 660206.

                                                                                   Последна актуализация:   02/08/2011 20:56

 

 

Икономически университет Варна,  Катедра "Финанси и кредит", Бул. Княз Борис I  №77 Варна 9002

Тел.+0359 (0)52 660415